II CONFERENCIA GENERAL DE L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA METODISTA UNIDA

L’Església Evangèlica Metodista Unida informa de la celebració de la Segona Conferència General, el  13  de  març 2010, a Sant Cugat del Vallès.

En el transcurs de la mateixa es va estudiar el Pla Estratègic de l’Església  per  al quadrienni  2010-2013  i es va renovar el Consell Executiu, format per Guillem Correa com a president; Albert Puerta, com a secretari; Elicet Cruz, com a tresorera i Llorenç Torras, com a vocal.

Entre  altres qüestions  es  va  aprovar  establir  un projecte  de col·laboració amb Iniciatives Solidàries, entitat sense ànim de lucre, d’acció social i solidària, per tal de fer arribar als damnificats d’Haití i de Xile tota l’ajuda disponible.
CEC-22/04/10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats