INFORMACIÓ FISCAL PER A LES ESGLÉSIES I ENTITATS MEMBRE DE FEREDE

 

Els Serveis Jurídics de FEREDE informen del no reconeixement en cap llei, de forma específica, de l’exempció de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Si bé els acords de cooperació signats entre l’Estat espanyol i FEREDE reconeixen algunes exempcions fiscals, aquests no fan referència al mencionat impost. Tampoc la Lley 49/2002 ho menciona específicament.

Aquesta situació suposa, de fet, un tracte discriminatori respecte de l’Església Catòlica i, per aquest motiu, i en virtut del principi d’igualtat i de no discriminació en matèria tributària, alguns ajuntament i tribunals han reconegut l’exempció de l’ICIO a altres entitats religioses distintes de l’Església Catòlica.

Per aquest motiu, tot i la disparitat de criteris, els Serveis Jurídics informen que existeix l’opció de sol·licitar l’exempció d’aquest impost en el moment de construir els seus temples. Per fer-ho, poden contactar amb les oficines de FEREDE on se’ls informarà dels tràmits a seguir.

Tanmateix, els mateixos Serveis Jurídics sol·liciten a totes les entitats que hagin obtingut aquesta exempció que contactin amb ells a fi d’utilitzar aquestes resolucions en benefici d’altres entitats evangèliques que es trobin en la mateixa situació.

Més informació i consultes, juridico@ferede.org.

CEC – 25/03/10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats