JORNADES DE VOLUNTARIAT PENITENCIARI

El passat dissabte 21 de novembre es van celebrar les Jornades de Voluntariat Penitenciari a Barcelona, organitzades per la Taula de Participació Social, mitjançant la Comissió de Grup de Treball de voluntariat. Grup en el que el Consell Evangèlic de Catalunya ha format part en els darrers dos anys, participant amb diferents entitats socials i membres de la mateixa Administració. Un treball conjunt que es caracteritza per ser un espai de debat i sensibilització per apropar el món institucional i el de les entitats col·laboradores i de voluntariat, en l’àmbit penitenciari, per tal de desplegar polítiques socials que restin orientades a la reincorporació a la societat de les persones que es troben en situació de privació de la llibertat.

Un grup d’agents pastorals van participar en aquestes jornades, que va ser presentada per part del Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle i Bastardas, per continuar amb una ponència sota la temàtica de la comunicació i en referència a les habilitats socials, que han de ser pròpies de les persones que fan tasca de voluntariat en el marc de presons. Motivació, empatia, assertivitat i negociació van ser alguns dels punts que el ponent va desplegar tot plegat per indicar un camí que dignifiqui i humanitzi als interns dels centres penitenciaris de Catalunya.

La jornada va continuar amb exposicions breus del triple paper en el marc de la xarxa de voluntariat: les entitats de la TPS, els interns dels centres penitenciaris i els referents de voluntariat. La sessió pretenia conèixer els punts forts i febles d’aquestes tres vessants per millorar el voluntariat a presons.

La conclusió de les jornades va ser positiva pel fet d’aprendre i recordar aspectes pràctics de l’actuació de voluntariat i per l’autocrítica constructiva de les tres vessants que conformen aquest marc d’actuació: entitats, centres penitenciaris i interns.

Carlos Moya

CEC – 03/12/09

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats