ASSEMBLEA DEL CEC

espai de reflexió

CONVOCADA LA 27 ASSEMBLEA GENERAL i 57 ASSEMBLEA CÍVICA DEL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA

El proper 21 de novembre (dissabte), a les 11 del matí, està convocada la 27a Assemblea General i 57a Assemblea Cívica del Consell Evangèlic de Catalunya a l’Església Aliança Cristiana i Missionera (Vilamarí 76, Barcelona).

Hi estan convocats a participar tots els delegats i delegades de les esglésies i entitats membre del CEC, degudament acreditats. (Cada entitat membre haurà d’haver comunicat, prèviament a l’assemblea, el nom del/dels seu/s delegat/s al telèfon 93.424.10.20 o a l’adreça electrònica administracio@consellevangelic.cat).

A l’Àrea Restringida de la web del CEC es pot consultar la documentació de l’assemblea: convocatòria, acta anterior, informe de gestió, proposta de modificació de la normativa CEC i pressupost 2010.

Per a més informació i consultes, es pot contactar amb l’Oficina Tècnica del CEC (93.424.10.20 o cec@consellevangelic.cat).

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats