LLEI SOBRE ELS CENTRES DE CULTE

comunicat de premsa

 

TEXT DEL COMUNICAT DE PREMSA EMÈS PEL PLENARI
DEL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA

Reunit el Plenari del Consell Evangèlic de Catalunya, i després d’escoltar l’Informe presentat pels Serveis Jurídics d’aquesta entitat, ha arribat a les següents consideracions en relació a la Llei sobre centres de culte o de reunió amb fins religiosos, aprovada al Parlament de Catalunya en el dia d’avui:

Primera, Es valora positivament la iniciativa de que Catalunya disposi d’una Llei que reguli els centres de culte o de reunió amb fins religiosos.

Segona, Es valora positivament perquè la Llei contribueix a la Llibertat Religiosa i a la defensa de la igualtat entre confessions en aquest país, a més de fomentar la seva normalització i la neutralitat de les administracions davant el fet religiós.

Tercera, Es valora positivament que el text final reculli bona part de les propostes que el Consell Evangèlic de Catalunya va presentar en el decurs de la seva compareixença parlamentària.

Quarta, Per aquesta raó, aquest Consell vol manifestar el seu agraïment a tots els partits polítics que han treballat per aconseguir el necessari consens parlamentari, tot escoltant la veu dels més directament implicats, a fi que aquesta sigui una Llei de país.

Cinquena, Tanmateix, aquesta valoració positiva no amaga que algunes de les qüestions plantejades per aquest Consell no han quedat suficientment reflectides; per la qual cosa, demanem i esperem que seran recollides en el Reglament que desplegarà aquesta Llei.

Barcelona, 15 de juliol de 2009.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats