PREDIQUES EN CATALÀ?

 

Des de fa temps, el Consell Evangèlic de Catalunya ha impulsat diferents iniciatives amb l’objectiu de reforçar i normalitzar la presència del català el sí de la comunitat protestant de casa nostra.

 

Bon exemple d’aquest esforç és l’edició en català de materials didàctics, de consulta i de reflexió que s’han fet arribar a les esglésies i entitats evangèliques catalanes. D’altra banda, els diferents departaments i àrees del CEC editen regularment tríptics i altres materials informatius en català.

 

A aquesta iniciativa s’afegeixen altres accions que, des de l’Oficina Tècnica del CEC, s’estan coordinant. Entre elles, destaquem l’elaboració d’un llistat de predicadors en català, a fi de donar resposta a les demandes sorgides en algunes comunitats que, volent incorporar el català a les seves celebracions cúltiques, no disposen de suficients predicadors col·laboradors per fer-ho.

 

Així, doncs, des de l’Oficina Tècnica del CEC es fa una crida a aquells qui estiguin en disponibilitat de col·laborar en aquesta tasca. Poden contactar amb l’oficina, per telèfon (93.424.10.20) o correu electrònic (cec@consellevangelic.cat), per rebre més informació sobre aquesta  iniciativa.

 

CEC – 16/04/09

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats