CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS

 

El Consell Evangèlic de Catalunya, per setè any consecutiu, posa a disposició de les esglésies i entitats membres del CEC la possibilitat d’accedir a subvencions per a projectes culturals, basats en valors cristians i oberts a la societat.

 

Hi poden optar les esglésies i entitats membres del CEC que estiguin al corrent de pagament de les quotes. A més, tot i estar basats en valors cristians, les activitats, realitzades en llengua catalana, no es podran emmarcar dins de campanyes d’evangelització.

 

El calendari previst és el següent:

 

>> Presentació de projectes – fins el 08/04/2009

>> Termini d’execució del projecte – entre l’01/01/2009 i el 02/11/2009

>> Presentació de justificants i memòria d’activitats – fins el 05/11/2009.

 

En aquests dies s’està fent arribar a les entitats convocades la documentació amb els criteris i altres aspectes relacionats amb la convocatòria.

 

Més informació, cec@consellevangelic.cat o 93.424.10.20.

 

CEC – 06/03/09

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats