PROJECTES DE CULTURA

ESGLÉSIA EVANGÈLICA ASSEMBLEES DE DÉU (c/Salvà – BCN)
- Viure en la diferència -

 

En un món globalitzat on el flux de població és un fenomen habitual, se’ns planteja una nova realitat: la multiculturalitat. La nostra societat està immersa en un procés enriquidor que comporta el descobriment de la diversitat de cultures, colors, llengües i costums existents. Però també és ben cert que aquesta mateixa situació ens fa enfrontar una nova realitat: l’amenaça de la xenofòbia per qüestió de raça, nació o religió.

 

Davant d’aquesta realitat, i dels perills que també comporta, l’Església Evangèlica Assemblees de Déu del carrer Salvà de Barcelona ha endegat un projecte anomenat “Viure en la diferència” amb el propòsit de promoure actituds de tolerància, convivència i igualtat

 

En què consisteix el vostre projecte?

L’església desenvolupa un conjunt d’activitats sota el marc del projecte “Viure en la diferència” que té com a finalitat una campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia, i promou actituds de convivència. Les activitats realitzades són: actuacions de teatre, animació sòciocultural, colònies de convivència interracial i un curs de música.

 

Com va néixer aquesta iniciativa?

L’Església Evangèlica d’Assemblees de Déu està ubicada en el districte de Sants Montjuïc. Aquest és el més extens de la ciutat, amb un creixement des del 2001 d’un 5,6%. És una de les zones que més població immigrant ha acollit en els darrers anys, amb un creixement del 30% anual.

Amb aquesta realitat multicultural al nostre voltant, l’Església, com agent social i comunitari, va percebre la necessitat de moltes persones que són discriminades per raó de nacionalitat, ètnia, costums i religions. Per aquesta raó s’engegà el projecte de sensibilització per tal de veure en les diferències socioculturals un valor afegit per a una convivència més diversa i enriquidora

 

Quin destacaries com el principal objectiu a assolir?

L’objectiu general és la sensibilització de la població contra la xenofòbia i la promoció d’actituds de tolerància, convivència i igualtat.

Com a objectius específics destaquem promoure la integració i comprensió sociocultural a totes les persones immigrants, al col·lectiu gitano i a la resta de població a través de formació i relació interpersonal que fomenten els valors cristians de convivència, civisme i tolerància. També volem oferir espais de trobada entre persones de diferents nacionalitats a través d’activitats lúdiques, formatives i social que fomentin la interrelació i enforteixin les xarxes socials

 

Com valoreu els resultats obtinguts?

D’acord amb la memòria presentada s’ha arribat a l’objectiu plantejat ja que s’han assolit els resultats esperats en cada activitat, així com el nivell de satisfacció per part dels participants.

 

 

CEC – 23/01/09

Noticias relacionadas:

  • ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA CASTELLARNAU - Concert Cor Gospel de Toulousse - Sens dubte, el ...

  •   ESGLÉSIA DE CRIST DE SABADELL - Teatre i música multicultural -   La multiculturali ...

  • ASSEMBLEA DE GERMANS (c.Cantàbria - BCN) - Dia Imagina - La nostra societat està vivint una ...

  • ESGLÉSIA EVANGÈLICA (EEC) DE SANTA COLOMA - Activitats culturals al Centre Obert Moisès -   ...

  • MISSIÓ EVANGÈLICA DE CATALUNYA - Cicle de conferències: Relacions familiars -     Ac ...

Els comentaris estan tancats