EL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA REP 423.000 EUROS DE LA GENERALITAT?

 

En els darrers dies, un dels mitjans de comunicació evangèlics anunciava amb grans titulars la notícia que “El Consell Evangèlic de Catalunya rep 423.000 euros de la Generalitat”. Aquesta notícia tenia com a origen la informació apareguda en el diari El País on s’explicaven els imports atorgats a les confessions religioses per part de la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR). Malauradament, en cap moment els responsables d’aquest “atractiu titular” no van prendre la iniciativa de contrastar la informació amb els responsables del CEC; pràctica, d’altra banda, habitual en el mitjà en qüestió.

 

Per tant, a fi d’evitar confusions i aclarir els dubtes sorgits, reproduïm la notícia que el 4 d’abril de 2008 ja publicava Aportació Protestant en relació al conveni signat amb la DGAR:

 

04/04/08 – CONVENI PLURIANUAL AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D’AFERS RELIGIOSOS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava el passat 31 de març l’Ordre per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts al funcionament ordinari de les federacions d’entitats religioses d’una determinada confessió.

Així, el Departament de la Vicepresidència anunciava que la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) estava en disposició d’impulsar convenis de col·laboració amb la particularitat que, en aquesta ocasió, el termini d’execució era de 4 anys.

Aquesta novetat –és la primera vegada que la DGAR estableix un termini tan extens d’execució- suposa per al CEC la possibilitat de plantejar un projecte a llarg termini, comptant amb el suport de l’Administració per a la seva total execució.

Fins ara els projectes es presentaven anyalment –encara és així amb altres convocatòries-, de manera que la seva execució quedava pendent de rebre la resolució i fer els ajustos corresponents.

Celebrem, doncs, la novetat i esperem que ajudi a la bona marxa de la nostra entitat.

 

L’import atorgat, doncs, correspon a la dotació íntegra del Conveni Plurianual signat i que s’haurà percebut, per tant, en finalitzar els quatre anys d’execució del mateix.

 

Temps hi haurà per debatre la necessitat d’incrementar les quantitats atorgades a les confessions i l’objecte de les subvencions. Per ara, el Consell Evangèlic de Catalunya té al seu davant la responsabilitat d’executar el projecte quadriennal signat amb la DGAR.

 

CEC – 23/01/09

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats