DECLARACIÓ DEL CONGRÉS INTERRELIGIÓS DE BARCELONA

    

 

Reunits a la ciutat de Barcelona en el Primer Congrés de Diàleg Interreligiós convocat pel Grup de Treball Estable de Religions (GTER) sota el lema “Les religions a Europa davant del segle XXI” amb el suport de Marseille Espérance i de la Plateforme Interconvictionnelle Locale de Bruxelles i l’acompanyament de les Institucions catalanes: Institut de la Mediterrània, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Govern de la Generalitat i Parlament de Catalunya; i d’aquelles institucions pròximes a les confessions que ens han recolzat en aquest procés, els participants en aquesta trobada declarem el següent:

1. Valorem positivament el fet d’haver convocat aquest Congrés que ens ha permès fer més visible la feina que els representants oficials de les Confessions que s’apleguen en el Grup de Treball Estable de Religions (GTER) realitzen des de fa temps i la feina que es realitza gràcies al Consell Interreligiós de Catalunya.

2. Aquesta celebració ens ha permès valorar d’una manera més pròxima la realitat que vivim a Europa, i en particular a la Mediterrània, tant des del punt de vista social com religiós. Aquest fet ens ha d’esperonar a les Confessions a no afincar-nos en aquesta realitat sinó mantenir viva la nostra capacitat crítica i profètica vers la societat que ens envolta sense oblidar mirar-nos a nosaltres mateixos per allunyar-nos de tot allò que desdiu la nostra pròpia vocació.

3. Aspirem a que aquest Congrés ens ajudi a nosaltres mateixos i a la societat en general, amb una mirada particular en els mitjans de comunicació, a engrandir i a aprofundir els espais d’espiritualitat.

4. Les religions hem d’avançar per construir el Pla de Déu entre nosaltres per portar la justícia, la pau i la igualtat enmig d’un món que pateix, enmig d’una ciutat que viu el seu propi dolor. Creiem que l’experiència del GTER en la “pedagogia de l’acció”, on les confessions ens apleguem per donar respostes concretes a necessitats concretes, és un model vàlid per a nosaltres en el que volem continuar aprofundint.

5. Entenem, per últim, que aquesta trobada ens ha obert la porta a una segona trobada en un pròxim futur però també ens ha obert la porta a somniar com possible, gràcies a la signatura del corresponent acord, i amb la idea de crear la Plataforma Europea de Ciutats en el Diàleg Interreligiós fonamentat amb la col·laboració de Marsella, Brussel·les i Barcelona.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2008

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats