PROPOSTA DE CONCLUSIONS -EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS-

La primera conclusió a la que podem arribar és que la nostra societat ha de ser educada en valors. Ho ha de ser tota la comunitat educativa, siguin mestres o siguin alumnes, però també ho ha de ser la resta de la nostra societat. Una societat que vulgui mantenir la seva identitat i la seva cohesió social necessita valors i li cal un espai on aquests valors puguin ser promoguts.

 

La segona conclusió és admetre que en una societat on l’educació dels més joves s’ha delegat a l’Estat li correspon a aquest promoure una educació en valors. Un altre debat seria  preguntar-nos de quins mecanismes es dota el propi Estat per exercir, des de la responsabilitat, aquesta delegació, però aquest no és el lloc ni el moment de plantejar-nos la qüestió.

 

La tercera conclusió ens porta a preguntar-nos quins són els valors que ens són comuns trobant la resposta en el que denominem i coneixem com a ‘valors democràtics’.

 

La quarta conclusió és més difícil de resoldre no perquè hi hagi dubtes sobre quins són els valors democràtics, sinó perquè ens puguem preguntar si hi ha límits a aquests valors quan s’entra en la fina línia divisòria entre el que és el respecte per a la llibertat de l’altre i el que és que la llibertat de l’altre sigui un valor positiu per a tothom.

 

La cinquena conclusió és valorar positivament la iniciativa del govern central per tractar de fomentar valors democràtics en el si de la comunitat educativa.

 

La sisena conclusió ens porta a afirmar que el primer valor que s’ha de posar en pràctica, a l’hora d’educar en valors, és el del respecte del professor i de l’alumne per a aquells que no comparteixin que la llibertat de l’altre és un model a seguir.

 

La setena i penúltima conclusió, perquè la última la trobarem en el debat que no volem concloure amb aquest document, és que correspon als responsables de les Escoles del Diumenge, sota la reflexió del pastor de cada Comunitat, les següents consideracions:

 

  • Conèixer el contingut dels llibres de text que estudien els seus alumnes a l’escola.
  • Fer el seguiment sobre els continguts i la lectura que és fa, des del professorat, del llibre de text.
  • Promoure entre els seus alumnes de l’Escola del Diumenge els mateixos valors democràtics que compartim amb la resta de la nostra societat.
  • Ensenyar la diferència entre respectar l’ètica dels altres, per diferent que sigui a la nostra, i valorar com a model a seguir determinats comportaments.

 

CEC – 30/09/08 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats