PROJECTE DE LLEI DE CENTRES DE CULTE. CONTACTES POLÍTICS

 

Com ja es va informar en l’Assemblea General del mes de novembre, després de la presentació al Parlament del projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos, el Consell Evangèlic de Catalunya cursaria dues peticions de compareixença. La primera, adreçada a la Direcció General d’Afers Religiosos i la segona, als representants de la majoria de partits polítics presents a la cambra catalana.

 

En aquest sentit, en el mes de maig els representants del CEC s’han reunit amb Miquel Àngel Estradé (Esquerra Republicana de Catalunya), el dia 7 i Consol Prados (Partit dels Socialistes de Catalunya), el 15. El dia 21 es visitarà Àngels Olano (Partit Popular de Catalunya).

 

Als polítics visitats se’ls ha fet arribar un document que recull la posició del CEC en relació a l’esmentada llei, manifestant…

 

  • La jerarquització de Drets i Valors, d’acord a la Constitució, la Llei de Llibertat Religiosa i l’Estatut de Catalunya, segons els quals la Llibertat Religiosa està per damunt de les Ordenances Municipals.
  • El nostre reconeixement del dret dels municipis a verificar la seguretat, salubritat i higiene dels edificis, sense que això entri en contradicció amb el punt anterior ni doni als Ajuntaments poder en matèria de Llibertat Religiosa.
  • Que aquesta ha de ser una llei garantida, en el sentit de que cap de les actuals esglésies locals o centres de culte no es tancarà i que la Comunitat Protestant podrà obrir-ne molts altres.
  • Que sigui una llei progressiva que ens garanteixi el dret d’accés a sòl públic i a les instal.lacions municipals, sense que això depengui de la bona voluntat del funcionari de torn o de la sintonia política entre el pastor i l’alcalde; i que aquelles esglésies que vulguin millorar les seves instal.lacions disposin de recursos públics per fer-ho, la qual cosa implica la necessitat de que la llei vagi acompanyada d’una memòria econòmica.
  • Que els partits polítics facin els esforços parlamentaris necessaris perquè aquesta llei sigui consensuada i aprovada per la més gran majoria parlamentària possible, tot respectant i recollint els criteris dels propis afectats, les Confessions Religioses, tal i com s’ha fet, entre altres, amb la societat civil organitzada en relació a la Llei de Serveis Socials de Catalunya o amb les Confessions Religioses en relació a la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa a nivell de l’Estat.

 

En properes dates es concretaran les trobades amb la resta de partits polítics consultats.

 

CEC – 16/05/08

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats