CURS DE DIÀLEG I MEDIACIÓ INTERCULTURAL

 

El Centre d’Estudis Joan Vallès organitza a Barcelona un curs sobre Diàleg i Mediació Intercultural, els dies 12 i 26 d’abril.

 

Es tracta d’una temàtica de plena actualitat donada la nombrosa presència a la societat i les nostres esglésies de persones vingudes d’altres indrets. Sens dubte el treball evangelístic i la tasca social es veu afectada per les diferències existents entre cultures i països i, per aquest motiu, considerem de vital importància dedicar temps a la reflexió i l’estudi d’aquesta qüestió.

 

Per a impartir aquest curs, el Centre ha contactat amb professors especialistes internacionals en aquestes matèries:

 

Juan José Romero

Diplomat en Teologia pel Seminari Menonita de Bienenberg/Basilea (Suïssa). Llicenciat en psicopedagogia a Louvain-la Nueve (Bèlgica). Diplomat en Gestió de Conflicte per la Universitat de Renè Descartes (París). Màster europeu en Mediació. Intervenció en serveis de formador, mediador i consultor de conflictes a diversos indrets. Membre de la Diaconia de Pau i Mediació de l’Església Menonita de Barcelona.

 

Josep Lluís Suárez

Diplomat en Teologia pels Seminaris Teològics de Bèlgica i Suissa. Diplomat en Cultura de la Pau per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau d’Espiritualitat i Crisis Profundes per la Universitat Catòlica de Barcelona. Mòduls de Conselleria Familiar, Teràpia Familiar, Psicologia Pastoral i Curs per a professionals en la mediació.  Pastor de l’Església Menonita de Barcelona.

 

Óscar Craviotto

Llicenciat en Teologia pel Seminario Bautista de Buenos Aires (Argentina). Ha cursat estudis de Filosofia a la Universidad de Buenos Aires (UBA) i ha estat membre del seu Seminari sobre Filosofia i Migracions. Expositor a la secció de Filosofia del I Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones, Políticas Migratorias y de Asilo (abril 2006). Ha participat al projecte OM Ships (Logos II). És col.laborador de la Diaconia de Pau i Mediació de l’Església Menonita de Barcelona.

 

Nacor Peirot

Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha col·laborat en el departament comptable de l’ONG Iniciatives Solidàries i d’EMFO, empresa adscrita a l’Ajuntament de Mollet. Actualment és assessor fiscal a l’Assessoria Àgora, de Granollers.

 

El curs és obert a tothom i forma part del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. En finalitzar, tots els assistents rebran la corresponent certificació. El format del curs és de dues sessions de 8 hores. L’aula serà a l’Església Menonita de Barcelona (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 26).

 

Gràcies a una subvenció rebuda de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat – Departament de Governació i Administracions Públiques, el preu de la matrícula és de 50 euros.

 

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el Centre d’Estudis per correu electrònic (cejv@consellevangelic.cat) o telèfon (93.424.10.20).

 

CEC – 04/04/08

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats