JORNADA DE REFLEXIÓ A TARRAGONA

EL MINISTERI EVANGÈLIC A PRESONS ORGANITZA
LA  VII JORNADA DE REFLEXIÓ PER A TOTS
ELS SEUS AGENTS PASTORALS

L’1 de març és la data escollida pel Ministeri Evangèlic
a Presons (MEP) per a la celebració de la seva Jornada de Reflexió.
Aquesta serà la setena edició d’una trobada que convoca anualment
els agents pastorals vinculats a aquest ministeri.

Una de les novetats d’aquesta edició és el lloc de celebració, Tarragona. Una ubicació
que ha estat escollida donat el nombrós grup d’Agents Pastorals d’aquella demarcació i
tenint en compte, també, l’esforç que el Consell Evangèlic està fent per apropar-se
a totes les demarcacions catalanes.

Un dels temes que centrarà la trobada serà, un any mes, la pregària per la tasca que
es realitza als Centres Penitenciaris catalans. A més, s’informarà del nou material que
està previst utilitzar per al discipulat i es presentarà el projecte per a l’any 2008.

En els darrers mesos el MEP ha estat notícia, entre altres qüestions, per l’inici de la
tasca pastoral a dos nous Centres Penitenciaris -Brians 2 i Figueres-, així com per la incorporació de la figura del pastor penitenciari a dues de les demarcacions
-Barcelona i Tarragona-, i pel nou projecte de treball que incorpora la presència
de mediadors penitenciaris per a realitzar tasques de voluntariat social
als centres penitenciaris.

Per a més informació, mep@consellevangelic.cat o 93.424.10.20

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats