DARRERES ACCIONS ENFRONT DELS AJUNTAMENTS

   

En les darreres setmanes no ha parat el ritme de treball dels responsables de relacions institucionals, especialment en aquelles qüestions derivades de les aplicacions per part dels ajuntaments catalans de normatives restrictives que afecten la obertura de llocs de culte.

 

A Sant Adrià de Besós el Consell Evangèlic de Catalunya, junt amb la FEREDE, ha interposat un recurs presentant les al·legacions en contra de la normativa publicada recentment per aquest Ajuntament en relació a l’establiment de llocs de culte i oratoris.

 

D’altra banda, a la demarcació de Girona s’han atès les situacions produïdes en alguns ajuntaments per actuacions similars a les de Sant Adrià.

 

En tots aquests casos, el CEC no només està recolzant les esglésies afectades, sinó que aprofita les diferents vies d’accés a l’Administració per fer arribar la seva opinió.

 

CEC – 21/12/07

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats