NOVETATS EN LES COTITZACIONS

ELS MINISTRES DE CULTE EVANGÈLICS COTITZARAN EN FUNCIÓ DEL QUE COBREN.

Ahir es va publicar al BOE (Boletín Oficial del Estado) el Reial Decret 1138/2007,
de 31 d’agost de 2007, pel qual es modifiquen els terminis i les condicions
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels Ministres de Culte
de les esglésies que pertanyen a la FEREDE.

D’aquesta manera es regula que, igual que la resta de treballadors, 
els Ministres de Culte cotitzin per la quantitat íntegra de la base reguladora
del seu sou, eliminant la limitació que fins ara existia. A més, aquesta nova
situació suposarà un increment de les quantitats a rebre en concepte
de subsidi per baixa laboral, pensió i viduïtat.

Per arribar a aquest acord ha estat necessari un llarg procés en que la FEREDE,
després d’aconseguir negociar la inclusió a la Seguretat Social d’un epígraf
específic pels pastors, va començar a fer gestions per obtenir
la cotització variable en funció del sou.

Aquest Reial Decret serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2008.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats