ES REPRENEN LES NEGOCIACIONS SOBRE ASSUMPTES ECONÒMICS ENTRE FEREDE I L’ADMINISTRACIÓ

 

El Govern estudiarà una fórmula per a que els contribuents puguin destinar el 0,7% de l’IRPF a recolzar projectes de les Esglésies Evangèliques.

 

El passat 29 de maig, representants de FEREDE es van reunir amb la Directora de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, i van reprendre les conversa sobre assumptes econòmics entre FEREDE i l’Administració.

 

A finals de l’any 2006, FEREDE havia sol.licitat al Ministre de Justícia el reinici de les negociacion, establint unes Bases de Negociació. Aquestes bases havien estat aprovades per la Comissió Plenària de la FEREDE l’any 1999 i recollien els criteris a seguir.

 

Alguns del aspectes plantejats en la trobada són:

 

>> No s’accepta que l’Estat doni finançament al culte ni al sosteniment dels pastors.

>> Es tracta d’una minoració equiparable a una deducció tributària.

>> Les pensions dels pastors i la seu del protetantisme hauran de trobar altres vies.

>> Una Comissió Negociadora treballarà a fi de tancar l’acord en aquesta legislatura.

>> Establiment de consideracions preliminars en relació a la metodologia i fins.

 

El Govern vol finalitzar les converses amb la FEREDE de manera satisfactòria, ja que té la voluntat que aquesta negociació i acord siguin model per a altres grups religiosos.

 

Font: FEREDE

 

CEC – 08/06/07

  

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats