IRPF: COMUNICAT DE FEREDE

 

Recentment s’ha anunciat l’acord sobre finançament entre l’Estat i l’Església Catòlica que inclou un augment fins al 0.7% de l’IRPF. En resposta a les qüestions plantejades des de diversos mitjans de comunicació, FEREDE ha manifestat la seva posició en relació a aquest tema.

 

En resum, la posició de FEREDE es pot resumir en quatre punts:

  1. FEREDE felicita al Govern i a l’Església Catòlica per l’acord i espera que aquest fet ajudi a una millor relació entre ambdues institucions. A més, aquest sistema es considera més just que l’anterior, doncs es basa en què els fidels puguin derivar una part dels seus impostos a cobrir les necessitats de la seva confessió religiosa i de les ONG’s, en tant que totes dues compleixen un fi social.
  2. FEREDE recolza que aquest mateix percentatge (0.7%) es concedeixi a les ONG’s i a les associacions que compleixen fins socials d’interès general i desenvolupin projectes d’aquesta naturalesa.
  3. FEREDE creu que els contribuents que ho desitgin haurien de tenir la oportunitat de contribuir amb els seus impostos –amb una fórmula anàloga a la de l’Església Catòlica- en benefici de les activitats de, com a mínim, les confessions religioses que tenen Acords de Cooperació amb l’Estat.
  4. Sense prejudici del que ja s’ha mencionat, FEREDE seguirà actuant d’acord als criteris i bases de negociació econòmica que es van aprovar en Comissió Plenària, entre les que s’estableixen la separació Església-Estat i que no desitgen finançament per al sosteniment del culte.

 CEC – 19/10/06

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats