RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA SOCIAL

La Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, depenent del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, ha comunicat al Consell Evangèlic de Catalunya la resolució de subvenció per a projectes socials de l’any 2006.

 

D’aquesta manera s’atén la sol·licitud presentada pel CEC de subvencionar les diferents actuacions i programes socials que realitzen les esglésies i entitats evangèliques catalanes i que es coordinen des de l’àrea social del CEC .

 

En aquesta ocasió, els programes subvencionats estan destinats a activitats d’atenció a discapacitats, colònies i atenció a infants amb risc, promoció i consolidació del voluntariat, cursos de formació, servei d’atenció al voluntari i jornades formatives entorn al tabaquisme i altres addiccions.

 

Aquesta resolució positiva pren una important significació aquest any, ja que en l’anterior convocatòria la quantitat atorgada va suposar una important reducció en relació amb anys anteriors. Aquest fet va provocar, en primer lloc, la reacció del CEC qui va manifestar la seva disconformitat amb la quantitat assignada i, en segon terme, va obligar a replantejar bona part de les activitats dins l’àmbit social programades per l’any 2005.

 

Amb aquesta decisió, doncs, es restableix la bona relació i col·laboració existent entre el CEC i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

CEC – 22/09/06

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats